שריד

שם הפרויקט : שכונת המכוורת קיבוץ שריד

מיקום הפרויקט : קיבוץ שריד

מהות הפרויקט : הקמת שכונת מגורים בחלק המערבי של הקיבוץ.

הפרויקט כלל תכנון מוקדם ומפורט של התשתיות והפיתוח לשכונת המגורים.

הפרויקט הוזמן על ידי הקיבוץ ונוהל על ידי ועדת הבנייה של הקיבוץ.

העבודה כללה את הליך התכנון על כל שלביו ואת הליך הביצוע שבימים אלו מתחיל את שלב ב'.

שלב הביצוע של הפרויקט יסתיים ברבעון 4 של שנת 2021.

במסגרת הפרויקט בוצע הליך תכנון בתחומים הבאים: כבישים ותנועה, פיתוח ונוף, מערכות יבשות, מערכות רטובות. הפרויקט כלל הכנת פרוגרמה לתכנון בשיתוף המשתכנים, ניהול צוות היועצים בשלב התכנון המוקדם והמפורט ולאחר מכן ניהול הליך הכנת המכרז ובחירת הקבלן.

הפרויקט אופיין בקשר ישיר מול חברי הקיבוץ והמשתכנים תוך כדי הליך גישור מתמיד בין ההליך ההנדסי לרצונות המשתכנים. לצורך קידום הליך התכנון התקיימו ישיבות רבות מול המשתכנים, נציגי המועצה האזורית עמק יזרעאל והנהלת הקיבוץ תוך מתן תשומת לב לרגישות הנדרשת בהקמת שוכנה חדשה בתוך קיבוץ פעיל.