הקו הירוק - מקטע G4, תל אביב קו רכבת הקלה

שם הפרויקט : הקו הירוק, מקטע G4

מיקום הפרויקט : צפון העיר תל אביב

מהות הפרויקט : הקמת קו רכבת קלה בצפון העיר תל אביב מאזור שדה דב ועד קריית עתידים במזרח.

אורך תוואי הרק"ל שתוכנן כ – 7 ק"מ וכולל בתוכו 4 גשרים, 2 מעברים תת קרקעיים, מנהרה באורך 500 מטר ו 2 תחנות רק"ל עיליות.

הפרויקט כולל תכנון מפורט של כל הרחובות בהם עובר קו הרק"ל לשלב אינפרא 1.

הפרויקט הוזמן על ידי חברת נת"ע ונוהל על ידי דנה הנדסה.

העבודה כללה את הליך התכנון המפורט, שלב הביצוע של הפרויקט החל בשנת 2020 ויסתיים בשנת 2024.

במסגרת הפרויקט ניהלתי את צוות היועצים מטעם המתכנן הראשי, חברת "תדם הנדסה אזרחית בע"מ ".

ניהול התכנון מטעם המתכנן הראשי כלל ניהול צוות יועצים בתחומים הבאים : כבישים וניקוז, תנועה ורמזורים, נוף ופיתוח, מערכות תאורה וחשמל, מערכות מים וביוב, בטיחות ונגישות, אדריכלות, קונסטרוקציה, סביבה, תיאום מערכות.

הפרויקט אופיין בניהול צוות יועצים רחב תוך תמרון וגישור בין רצונות מזמין העבודה לעירית תל אביב.

הפרויקט מאופיין בתכנון בסביבה עירונית, רבת תשתיות המהווה אתגר הנדסי משמעותי.

הליך התכנון כלל שלבי תכנון רבים וסידורים שבוצעו על פי נהלי מזמין העבודה, תוך כדי ביצוע בקרות רבות והליכי תכנון מקבילים מול עיריית  תל אביב, הועדה לתשתיות לאומיות ונת"ע.