ישובים כפריים בחברה הערבית

חשבנו שאנחנו יודעים הכל בניהול תכנון, אז חשבנו !!!!

קיבלנו את ניהול התכנון בהרחבת ישובים בדואים בגליל.

אם פעם חשבנו כי תכנית מדידה "מצב קיים" מתארת את השטח הקיים, הגיעו הפרויקטים האלה וגרמו לנו לחשוב אחרת, לגמרי אחרת.

גם בתחום הפיזי, גם בתחום הסטטוטורי ובעניין הקנייני שהוא לא פחות משפיע מהשניים האחרים.

הבעיות פיזיות של השטח מול חריגות סטטוטוריות דרך בעלויות ועלויות הביאו אותנו לנהל פיתוח שכונות תחת תכתיבים של צרכי הכפר, תוכניות מאושרות, עלות פיתוח וביקושים. TMR ניהלה ומנהלת עבור משרד השיכון, ניהול תכנון בישובים רבים כגון: בסמת טבעון, ערב אל ערמשה, מנשיה זבדה, ביר אל מכסור, כעבייה, זרזיר, סאלמה ...ועוד ועוד  כאשר כל הזמן עובדי TMR נדרשים לחשיבה נכונה לשיתופי פעולה עם המשרד המועצות בעלי המגרשים ובעיקר עם הצורך ליצר פתרונות דיור שכל כך נידרשים.