קיבוץ שריד

כמו עצמון אבל בלי קוהלת  בכל זאת "השומר הצעיר".

ניהול הרחבת ישוב עבור בני הקיבוץ שהיו שותפים מלאים לתהליך כתיבת הפרוגרמה תכנון מוקדם ומפורט. שיתוף פעולה עם צוות הניהול בקיבוץ, נציגי המשתכנים והמתכננים נוהל על ידי מנהל הפרויקט שלנו מ TMR כך שניתן היה גם לשמוע, גם להתחשב ובעיקר להחליט ולהתקדם ולהתקדם....... להתקדם....... ולהתקדם......ועוד קצת להתקדם ולבצע ...ולהתקדם ....עד לקבלת שכונה חדשה בקיבוץ המתאימה לצרכי הדיירים ושומרת על הצביון הקיבוצי שאנשי הקיבוץ המשתכנים כה רצו לשמר.