שבילי אופניים

זה לא מדרכה, זה לא כביש, זה לא טיילת, זה לא רחוב זה פשוט אחרת, לגמרי אחרת זה, שביל אופניים.

משרד התחבורה ומשרד התיירות שני משרדים ששמו לעצמם יעדים מרחיקי לכת בנושא פריסה ארצית של שבילי אופניים, מתקצבים רשויות רבות לעידוד תכנון וביצוע שבילי אופניים. ישנן גם רשויות מקומיות שהבינו את הרעיון של תגבור תנועת האופניים והחלו במיזמים עצמאיים.

חברת TMR עוסקת רבות בניהול תכנון וביצוע של שבילי אופניים וגם מחוייבת לנושא בכל מיזם תחבורתי בו אנו שותפים. אנשי התחבורה והתשתיות ב TMR מכירים היטב את ההנחיות והקריטריונים של שבילי אופניים תחבורתיים ותיירותיים ומהווים יועצים ומנהלי פרויקטים בשבילים רבים בארץ.

בחיפה ניהלנו את שביל האופניים החופי בין מחלף אלנבי ועד הטיילת הדרומית, בקרית ים ניהלנו את התכנון וגם ביצוע, בעכו כתבנו תכנית ראשונית לשביל אופניים חופי, המחבר את ראש הנקרה לעכו.

שרות נוסף ולא פחות חשוב הוא השרות "למה לא" כלומר במבט על תכנית תשתיות כל שהיא, כביש או נת"ץ או כביש עורקי או קו מים, ביוב או חשמל, שצ"פ ויתכן שגם מעבר ציבורי.  

נבחן את התכנית ונישאל "למה לא שביל אופניים ?".

יש לנו את הניסיון והידע לתת ייעוץ זה. 

תתקשרו גם אם אין לכם שבילי אופניים לתכנון.